Ακουστικά

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ  ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

 Ευτυχώς, σήμερα  η  τεχνολογία  στον  τομέα   μας , δίνει  την  δυνατότητα    χρησιμοποιώντας   ακουστικά  βοηθήματα  ( ακουστικά  βαρηκοΐας )  υψηλής  τεχνολογίας   να  αντιμετωπίσουμε   με  επιτυχία  τα  προβλήματα  βαρηκοΐας  και   να  βελτιώσουμε  σημαντικά για τους περισσότερους ανθρώπους με δυσκολίες ακοής  την  ποιότητας  ζωής  τους   ανεξάρτητα  από  την    ηλικία  τους  .

 Το ακουστικό βαρηκοΐας  είναι   μία  μικροσκοπική  συσκευή  αποκατάστασης της ακοής  με  ενίσχυση  φάσματος ήχου. Κάθε βοήθημα είναι ξεχωριστά σχεδιασμένο και ρυθμισμένο στις ανάγκες της κάθε  μορφής  βαρηκοΐας  κι  αυτό  γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και οι ανάγκες κάθε ατόμου  διαφορετικές.

Για  την  εφαρμογή   και  διαδικασία  επιλογής  των  ακουστικών απαιτείτε   εξειδικευμένο   κέντρο  ακουστικών  βαρηκοΐας   με  κατάλληλο  εξοπλισμό  από  εκπαιδευμένο  επαγγελματία   με      γνώσεις   ακοολογίας   εξειδικευμένες  γνώσεις  και  εκπαίδευση    ακοοπροθετιστή και   τεχνικού    ,  με ιδιαίτερες γνώσεις  στην  επεξεργασία  μετάδοσης  ήχου ψηφιακών  και  αναλογικών  συσκευών  με  εμπειρία και  τεχνική  εξειδίκευση  στην εφαρμογή  ακουστικών  βαρηκοΐας, την  κατασκευή  καλουπιών, και  κελυφίων  για  την  σωστή   εφαρμογή,  ρύθμιση  και  διαρκή παρακολούθηση κάθε   χρήστη  ακουστικών  βαρηκοΐας.

Έρευνες   έχουν   δείξει   ότι άνθρωποι οι οποίοι   χρησιμοποιούν  ακουστικά   βαρηκοΐας   αναφέρουν καλύτερες οικογενειακές σχέσεις, υψηλότερη αυτοεκτίμηση, βελτιωμένη πνευματική υγεία, αισθήματα αυξημένης ανεξαρτησίας και ασφάλειας, καλύτερη γενική υγεία   έντονη κοινωνική δραστηριότητα  ,φυσιολογική  επαγγελματική  ζωή  , καλύτερη  ψυχική  υγεία  και  αποτελεσματική    αντιμετώπιση προβλημάτων   εκπαίδευσης  , μαθησιακών   δυσκολιών  και  ομιλίας σε  παιδιά  και  ενήλικες .

Έχουμε  δικαίωμα  και  μας  αξίζει  να  ακούμε  περισσότερα  από  τη  ζωή,  φροντίζοντας  ιδιαίτερα  για  τις  απολαύσεις  που  μας προσφέρει  μία  απ’  τις  σημαντικότερες  αισθήσεις   μας  και   βελτιώνοντας  εξαιρετικά την  ποιότητα  ζωής    στην   καθημερινότητα  μας.

Θα πρέπει  να  πούμε  ότι  το  μέγιστο  δυνατό  αποτέλεσμα  όταν  υπάρχει  μείωση  ακοής  και  στα  δύο  αυτιά  το  πετυχαίνουμε  με  διπλή  εφαρμογή  , τοποθέτηση  δύο  ακουστικών  και  στα  παιδιά  και  στους  ενήλικες .

 

ΕΔΡΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Π. Καίσαρη  1

2ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566

ΝΑΥΠΛΙΟ

Αγαπητού  1

1ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566

ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κλεισθένους 23

1ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566

ΠΑΤΡΑ

Πλατεία Βασ. Γεωργίου 4

1ος  όροφος

Τηλ: 26130 16980

Κιν: 6986 615393

ΣΠΑΡΤΗ

Βρασίδα 110

1ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566