ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ NOBACCOΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚA ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ NOBACCO "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ“

Τα υγρά αναπλήρωσης της NOBACCO ταξινομούνται ως μη επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον με βάση τις φυσικοχημικές του ιδιότητες. Δεν ανιχνεύθηκαν νιτροζαμίνες σύμφωνα με τα αναφερόμενα όρια ανίχνευσης. Δεν ανιχνεύθηκαν πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες σύμφωνα με τα αναφερόμενα όρια ανίχνευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ NOBACCO "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ“

Τα υγρά αναπλήρωσης NOBACCO ελέγχονται από τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Κρήτης και διαθέτουν Πιστοποίηση όχι μόνο ως προς την σύσταση τους, αλλά και ως προς το μείγμα του εισπνεόμενου ατμού που απελευθερώνεται κατά τη χρήση τους στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ο ατμός που απελευθερώνεται κατά τη χρήση του υγρού με το ηλεκτρονικό τσιγάρο ταξινομείται ως μη επικίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Δεν ανιχνεύθηκαν νιτροζαμίνες και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες σύμφωνα με τα αναφερόμενα όρια ανίχνευσης.

Ανάλυση Υγρών Φίλτρων NOBACCO Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Τα διαλύματα των φίλτρων του ηλεκτρονικού τσιγάρου NOBACCO είναι τα μόνα που έχουν ελεγχθεί από το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα συστατικά τους είναι μη-τοξικά για τον άνθρωπο σε σχέση με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού τσιγάρου NOBACCO. Σε κανένα διάλυμα δεν ανιχνεύθηκαν πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH) οι οποίοι αντιθέτως, εμπεριέχονται στον καπνό του κανονικού/παραδοσιακού τσιγάρου και ορισμένοι από αυτούς είναι γονιδιοτοξικοί και καρκινογόνοι.

 

ΕΔΡΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Π. Καίσαρη  1

2ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566

ΝΑΥΠΛΙΟ

Αγαπητού  1

1ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566

ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κλεισθένους 23

1ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566

ΠΑΤΡΑ

Πλατεία Βασ. Γεωργίου 4

1ος  όροφος

Τηλ: 26130 16980

Κιν: 6986 615393

ΣΠΑΡΤΗ

Βρασίδα 110

1ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566